Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Hytten monteras

Kranmontage i Lomma

Vi har monterat en ny Comansa 16LC260 i Lomma. Det är Veidekke Bostad som ska bygga 37 stycken Svanenmärkta lägenheter i Kvarter Lomma Läge. De kommer välutrustade och ha låg energiförbrukning. Lägenheterna ligger i ett havsnära kvarter och projektet är...

Knutpunkten

Internrevision för ISO

Som ett led i vår internrevision avseende certifiering för kvalitet besökte vår Miljö- och kvalitetsledare Helena Larsson en kund. I internrevisionen ska vi göra ett kundbesök för att se hur kund upplever oss och vårt arbete. Inledningsvis fick Helena en...

Scroll to top