El, värme och energi

Broschyr om tillfällig el, värme och energi
Läs mer om våra maskiner för el, värme och energi

Att din arbetsplats får en stabil elförsörjning som är rätt dimensionerad är en förutsättning för att du snabbt ska komma igång. Under vintern är uppvärmning och uttorkning viktigt, både för personal och material. Våra elektriker och värmeexperter hjälper dig från ritning till leverans.

Vi har ett brett produktsortiment inom tillfällig el, uppvärming och energi. Behöver du hjälp med dimensioner, myndighetskontakter m.m. kan du läsa mer om våra tjänster här.

Elcentraler och elverk

Vi har ett stort sortiment av el-centraler. Alla har jordfelsbrytare och testas inför varje uthyrning.
Vi har driftsäkra elverk av olika storlek för att möta olika behov. Är du osäker på hur du ska dimensionera - kontakta din närmaste depå för att få hjälp.

Belysning

Näst efter ström kommer belysning. Här har vi flera olika produkter för att hjälpa er få en bra upplyst arbetsplats.

Uppvärming och torkning

565112-TF15Vi har olika typer av lösningar för uppvärmning och torkning, från elfläktar på 2 kW till fjärrvärmedrivna anläggningar på 800 kW och släpvagnsburna tjältinare. Vi hjälper dig med rätt val och dimensionering för att få bäst effekt, både gällande uppvärmning och energiåtgång. Kontakta oss för offert kring material, installation och driftsättning.

För mer information kontakta din närmaste depå eller en av våra elektriker.

Givetvis drivs företagets elverksamhet under ledning av behörig installatör.

Produkter

 • Huvudcentraler
 • Undercentraler
 • Transformatorstation för strömkrävande jobb (2500A)
 • Jordkabel, skarvkabel
 • Belysning utomhus, (finns i lågenergi och med skymningsrelä)
 • Belysning inomhus (lågenergi)
 • Nödbelysning för en säker arbetsplats

 

 • Värme/uttorkning kopplat till fjärrvärme
 • Generatorer
 • Tjältinare
 • Ånggenerator
 • Byggtork (gasol eller olja)
 • Avfuktare
 • Varmluftsfläkt
 • ID06-system

Kontakt

För mer information kontakta din närmaste depå eller någon av våra elektriker