Hyra Elverk & Elcentral

Broschyr om tillfällig el, värme och energi
Läs mer om våra maskiner för el, värme och energi

Att din arbetsplats får en stabil elförsörjning som är rätt dimensionerad är en förutsättning för att du snabbt ska komma igång. Under vintern är uppvärmning och uttorkning viktigt, både för personal och material. Våra elektriker och värmeexperter hjälper dig från ritning till leverans.

Vi har ett brett produktsortiment inom tillfällig el, uppvärmning och energi. Behöver du hyra elverk, elcentraler eller annat elmaterial så kontakta oss. Vi hjälper till med dimensioner, myndighetskontakter m.m. och du kan du läsa mer om våra eltjänster här.

Är du i behov av att hyra elcentraler och elverk?

Vi har ett stort sortiment av utrustning inom el/byggström/tillfällig el. Ska du hyra elcentral så har vi flera varianter av huvud- och undercentraler. Alla våra elcentraler har jordfelsbrytare och testas inför varje uthyrning.

Behöver du hyra elverk har vi driftsäkra alternativ i olika storlekar för att möta olika behov, från stora dieseldrivna elverk till mindre bensindrivna och ljuddämpade elcentraler. Är du osäker på hur du ska dimensionera - kontakta din närmaste depå för att få hjälp.

Belysning

Näst efter ström kommer belysning i prioriteringsordningen på en arbetsplats. Det gäller ju att se vad man gör, inte minst ur en säkerhetsaspekt. Här har vi flera olika produkter för att hjälpa er få en bra upplyst arbetsplats. Som exempel har vi arbetsbelysning för mindre ytor och belysningsmaster som täcker av en större yta. Vid längre projekt erbjuder vi belysningsbojar (finns med lågenergilysrör) som alternativ. De finns även som nödbojar, då med inbyggt batteri för reservdrift.

Uppvärmning och torkning

565112-TF15Vi har olika typer av lösningar för uppvärmning och torkning, från elfläktar på 2 kW till fjärrvärmedrivna anläggningar på 800 kW och släpvagnsburna tjältinare. Vi hjälper dig med rätt val och dimensionering för att få bäst effekt, både gällande uppvärmning och energiåtgång. Kontakta oss för offert kring material, installation och driftsättning. Det finns fyra olika inriktningar på uppvärmning:

Gasol/byggtork - en flexibel lösning med hög effekt och är lätta att flytta. Passar mindre bra vid större ytor då det kan krävas gasolrack, något som kräver myndighetsgodkännande.

Olja/byggtork - detta är också en flexibel lösning och de klarar av stora lokaler. De kräver endast påfyllning av dieselolja. De bör placeras utomhus eller där avgaser går att leda ut.

Hetvatten/fjärrvärme - matning sker via vattenslang. Det kräver tillgång till hetvatten och detta kan levereras via mobil oljepanna eller befintligt fjärrvärmesystem. Ger ofta en låg uppvärmningskostnad och är det miljövänligaste alternativet men kräver en större installation.

Varmluftsfläktar - mindre fläktar som är lätta att flytta men drar en hel del el.

För mer information kring hyra av elmaterial kontakta din närmaste depå eller en av våra elektriker.

Givetvis drivs företagets elverksamhet under ledning av behörig installatör.

Produkter

 • Huvudcentraler
 • Undercentraler
 • Transformatorstation för strömkrävande jobb (2500A)
 • Jordkabel, skarvkabel
 • Belysning utomhus, (finns i lågenergi och med skymningsrelä)
 • Belysning inomhus (lågenergi)
 • Nödbelysning för en säker arbetsplats

 

 • Värme/uttorkning kopplat till fjärrvärme
 • Generatorer
 • Tjältinare
 • Ånggenerator
 • Byggtork (gasol eller olja)
 • Avfuktare
 • Varmluftsfläkt
 • ID06-system

Kontakt

För mer information kontakta din närmaste depå eller någon av våra elektriker

FAQ

Vanliga frågor om elverk