Information

Lyft & Byggmaskiner följer noggrant händelseutvecklingen kring Coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter ger. Vi har en beredskap för frågan och agerar utifrån de råd och direktiv som ansvariga myndigheter ger. Lyft & Byggmaskiner tar oro på allvar och har gett vår personal tydliga instruktioner och regler för hur […]

Fortsätt läsa

Gamla ID06 kort spärras

Den 21 januari 2020 spärras gamla ID06 kort och från och med den 22 januari är endast de nya 2.0-korten är aktiva i ID06-systemet. Kort av typ ID06 2.0y har tillitsnivå 2 (Level of Assurance 2, LoA2) och säkerställer att den verkliga firmatecknaren verifierat och godkänt företagsregistreringen i ID06-systemet. De […]

Fortsätt läsa

Nytt år och nya regler 2020

Vi på Lyft & Byggmaskiner önskar alla våra kunder och samarbetspartners ett gott nytt år. Vi tackar samtidigt för året som gått och ser fram emot fortsatt gott samarbete. Nytt år innebär ofta en massa nya lagar och regler. Nedan följer ett axplock av vad du kanske måste tänka på […]

Fortsätt läsa
Generationsskifte

Lyft & Byggmaskiner AB går in i Profuragruppen

Den 23 april 2019 gjordes en generationsväxling inom Lyft & Byggmaskiner AB och företaget ingår nu i Profuragruppen. För att kunna genomföra denna växling har de tidiga ägarna länge letat efter rätt köpare. Det har varit prioritet att företaget ska leva vidare med samma namn och inte minst sin engagerade […]

Fortsätt läsa