Hyra Byggmaskiner

Byggmaskiner
Läs mer om våra byggmaskiner

Söker du en personlig uthyrare av byggmaskiner anpassade för bygg- och anläggning? Vår engagerade och serviceinriktade personal hjälper med val av maskin ur vårt omfattande maskinsortiment av välkända fabrikat med byggmaskiner i olika storlekar, prestanda och kapacitet. Välkommen att hyra byggmaskiner hos oss!

Genom att hyra byggmaskiner hos oss får du rätt utrustning till rätt arbete och du slipper outnyttjade maskiner på bygget. Våra depåer i Ängelholm, Helsingborg, Kristianstad och Malmö kan även förse er med tillbehör och förbrukningsmaterial till våra byggmaskiner som t.ex.:

 • Klingor
 • Spik
 • Slippapper
 • Mejslar
 • Borr

Hyra byggmaskiner är en bra lösning för personer eller företag som behöver tillfälligt använda en maskin för en viss uppgift, men som inte köpa en egen maskin. Vi har många olika sorters byggmaskiner och verktyg att välja mellan. När man ska hyra byggmaskiner är det viktigt att tänka igenom vilka krav man har på maskinen och vilka typer av arbetsförhållande och uppgifter som ska utföras. Att hyra en byggmaskin kan vara en bra lösning för den som behöver en maskin för en viss uppgift, men som inte vill köpa en egen. Genom att välja en av våra maskiner kan du hyra byggmaskiner på ett tryggt och effektivt sätt.

Vi erbjuder även skyddsartiklar som glasögon, handskar, m.m. Kontakta oss för att får reda på mer om vårt utbud av byggmaskiner!

Exempel på byggmaskiner att hyra

 • Bilningshammare
 • Skruvdragare
 • Spikpistol
 • Bultpistol
 • Kapmaskin
 • Sågar
 • Golvslip
 • Nibblare
 • Kakelskärare

 

 • Avfuktare
 • Högtryckstvätt
 • Pumpar
 • Släpkärror
 • Skylift (teleskoplift), saxlift & bomlift
 • Ställningar
 • Vedklyv
 • Motorsåg

Liftbroschyr
Läs mer om våra liftar här

StällningsmaterialVi hyr ut ställningssystem från HAKI men även mindre lättmetallställningar från Alufase. HAKI-systemet består av moduler och är väldigt flexibelt. Vi hjälper dig med kompletta ställningar men givetvis kan vi hjälpa dig som behöver komplettera befintligt ställningsmaterial. För fallskydd erbjuder vi olika lösningar från Combisafes breda program.

Vi har även ett brett urval av liftar som du kan läsa närmare om i vår liftbroschyr.

Kontakta oss för att beräkna vad du behöver för ditt ställningsprojekt. Vi hjälper dig gärna med rådgivning så att du behöver inte kompromissa för att hitta lösningar för en säker arbetsmiljö. Vi kan i vissa fall även hjälpa till med att montera ställning. Kontakta närmaste depå för offert samt mer information.

Service

Varje depå har en verkstad där våra byggmaskiner får en genomgång efter varje uthyrningstillfälle för att kunna erbjuda högsta möjliga driftsäkerhet. Vi erbjuder även transporter och lastning samt lossning.

Att tänka på när du hyr byggmaskiner

En byggarbetsplats är av naturliga skäl inte den renaste eller tystaste miljön att vistas i, oavsett hur moderna verktyg som används.Det är dammigt, bullrigt, tungt och arbetet kan även ske på hög höjd. Därför erbjuder vi även produkter att hyra byggmaskiner för att bidra till en säkrare arbetsmiljö.

Damm

Dammet på en byggarbetsplats kan innehålla en stor blandning av material av varierande skadlighet och grovlek. Det grövsta stannar i munnen och näsan men de finaste partiklarna kan ta sig ända in i alveolerna i lungorna. Det gäller att vara försiktig vid jobb som dammar mycket (håltagning, rivning, kapning, isolering m.m.) men det finns flera sätt att minska mängden damm. Kombineras flera åtgärder blir riskerna också mindre.

 • Börja vid källan. Många av Lyft & Byggmaskiners större maskiner för håltagning, kapning och slipning kan utrustas med tillbehör som suger upp damm eller binder det med vatten.
 • Rena luften. De minsta partiklarna är så lätta att de finns kvar i luften länge, upp till två veckor. Med hjälp av luftrenare cirkuleras och filtreras luften och partiklarna rensas bort. Här hjälper vi dig med rätt modell beroende på arbetsplatsen storlek och behov.
 • Dammsugning. Istället för att sopa bort dammet så använd stoftavskiljare, ofta. Då virvlar inte dammet upp igen, som det gör vid sopning.
 • Andningsskydd. Här finns flera varianter. Välj ett som är anpassat för det arbete som är aktuellt och som passar din ansiktsform.

Buller

Det händer mycket på en byggarbetsplats och det är sällan tyst. Buller kan orsaka nedsatt hörsel och tinnitus. En skadad hörsel återställs inte. Redan vid 80 dB kan en långvarig exponering orsaka problem. Vid nivåer över 100 dB är det direkt skadligt. Med andra ord: använd lämpliga hörselskydd. Vi erbjuder hörselkåpor till försäljning.

Handmaskiner har en ungefärligt ljudnivå på 85 dB och uppåt. Motordrivna maskiner varierar i ljudnivå. I många fall kan vi erbjuda batteridrivna alternativ, från handmaskiner till lastmaskiner.

Tunga lyft

En annan stor orsak till arbetssjukdom är tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Vid tunga lyft är ländryggen särskilt utsatt, men även övriga delar av kroppen löper risk att skadas. Om lyft kombineras med sneda, böjda eller vridna arbetsställningar är risken för skada stor. För att förebygga detta finns det flera möjligheter. Vi erbjuder vagnar för transport, hissar för skivor och andra material, verktygsstativ m.m.

Arbete på höjd

Fall står för en stor del av branschens vanligaste olyckor och dödsfall. Arbetsmiljölagen säger att skydd ska användas vid arbete där nivåskillnaden är större än två meter. Finns det vatten eller uppstickande material ska fallskydd användas även vid lägre nivåskillnad.

Det finns flera olika produkter att välja mellan beroende på arbetsplatsens behov. Vi hyr ut material som

 • Fasadställning
 • Lättmetall- och rullställning
 • Skyddsräcken
 • Fallskyddselar, dämpande linor, fallblock och förankringar
 • Liftar
 • (Liftutbildning)
 • (Utbildning inom ställningsbyggnad 2-9 m)

Vi hjälper dig gärna med rådgivning så att du inte behöver kompromissa för att hitta lösningar för en säker arbetsmiljö. Vi kan i vissa fall även hjälpa till med att montera ställning.

FAQ

Vanliga frågor om hyra av byggmaskiner