Bodetablering

Nyckelfärdiga etableringar

Är du behov av att ordna personalutrymmen på din arbetsplats? En god arbetsmiljö är viktigt för arbetsplatsen med en kundanpassad bodetablering kommer du långt. Här berättar vi hur vi kan hjälpa dig.

Våra bodar är avsedda för bygg- och anläggningsverksamhet och en bodetablering kan anpassas på flera olika vis för att passa just era behov. Vi hjälper till att hitta en bra uppställning och kommer gärna med förslag på planlösningar som passar just dig och din arbetsplats. Självklart ordnar vi även med bodetablering, specialanpassningar och tillsyn med löpande service på våra etablerade anläggningar. All rekonditionering, service och eventuell modifiering utförs i företagets anpassade lokaler. Vi kan leverera nyckelfärdiga anläggningar för arbetsplatser men också för andra behov. Läs mer om våra bodar här.

Ytterligare tjänster inom bodetablering

Vi kan även erbjuda tjänster för ID- och närvaroredovisning, ID06ID06 är ett system framtaget av byggbranschen som ska försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

 

För mer information kontakta din närmaste depå!