Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Internrevision för ISO

Iso internrevision
Som ett led i vår internrevision avseende certifiering för kvalitet besökte vår Miljö- och kvalitetsledare Helena Larsson en kund. I internrevisionen ska vi göra ett kundbesök för att se hur kund upplever oss och vårt arbete. Inledningsvis fick Helena en sammanfattning av kundens projekt som avser en tillbyggnad av Knutpunkten i Helsingborg. De bygger till en kontorsyta på 9500 kvm samt en renovering av ytterligare 2500 kvm. Projektets stora utmaning är att tillbyggnaden sker på ett 25-årigt parkeringshus som innehåller bland annat ett skyddsrum men även att befintlig verksamhet ska vara igång under byggnationen då bussar, tåg och färjor ska gå som vanligt under projektet. En stor del av projektet går ut på att förstärka befintlig byggnation. Man har två man som ansvarar för att kontrollera säkerhet och städar undan efterhand.

Kunden har kran samt kranförare från oss. Kranen är en Comansa 21LC 550 med 70 meters arbetsradie, maxlast 18000 kg samt en spetslast om 6100 kg. Under arbetets gång har kranen höjts. För att minimera påverkan bland resenärer m.fl. monterades kranen under en helg i slutet av maj 2014 genom ett gott samarbete mellan oss, kunden och Scandlines. Vår personal ställde upp otroligt bra och monteringen gick på onormalt kort tid. Totalt levererade 16 lastbilar material till montaget. Det var stora krav på logistik och säkerhet som vi tillsammans löste.

Jonas Bildtgård, projektchef hos NCC, tycker att samarbetet mellan NCC och Lyft & Byggmaskiner fungerar mycket bra.

Lyft & Byggmaskiner är flexibla, snabba och kompetenta. De har även hög kompetens på kranförarna, säger Jonas Bildtgård.

Efter mötet fick Helena en rundvandring på arbetsplatsen.

Scroll to top