Bodar och containers

Planerar du att etablera en arbetsplats i form av bodar, vagnar eller moduler? Vi hjälper dig med en flexibel anläggning, anpassad efter dina behov

För dig som är i behov av att etablera en arbetsplats har vi ett stort utbud av flyttbara lokaler avsedda för bygg- och anläggningsverksamhet. Totalt har vi ca 550 stycken bodar av olika typ men också olika typer av containers och personalvagnar. Finns det behov av mer permanenta eller lokaler av högre beskaffenhet har vi samarbetspartners som erbjuder modullösningar. Vi har även ytterligare material för arbetsplatsen som t.ex. inhägnad, grindar och tankar.

För mer information kontakta din närmaste depå eller säljare!

Bodar

Bodar är en flexibel metod för att skapa trevliga personalutrymmen på en arbetsplats. Våra olika typer av bodar går att sätta ihop så att dina behov möts. Vi erbjuder er projektering samt flera tjänster som ni kan läsa om här. Vi kan även erbjuda tjänster för ID- och närvaroredovisning, ID06 för ökad kontroll och säkerhet på er arbetsplats. Typer av bodar:

  • Manskapsbod
  • Kontorsbod
  • Santitetsbod
  • Sovbod
  • Personalvagn
  • Kontorsvagn

Moduler

Om ni behöver större lokaler under längre tid kan moduler vara ett bra alternativ till bodar. Det går att skapa flexibla kontor, omklädningsrum och matsalar t.ex. Hyrestiden kan variera från 6 månader till flera år. Vi samarbetar både med Pamil Modul och Expandia som leverantör av flyttbara lokaler.

Containers

När du behöver en säker plats för att förvara material och maskiner är containers ett smart val. De är enkla att flytta och finns i olika storlekar och modeller. Har ni miljöfarliga ämnen på arbetsplatsen har vi containrar speciellt förberedda för detta. Vi erbjuder även containers med lås av kategori 5 för ökad säkerhet.

Vagnar

Söker du en liten och väldigt flexibel lösning är en personalvagn väldigt smidigt. Vi erbjuder vagnar för 2-6 man, med toalett och möjlighet för dusch och omklädning.