Arbetsmiljö och säkerhet

Vi fokuserar på en säker arbetsplats

Damm

En arbetsplats är inte den renaste miljön. Läs om hur du kan förebygga inhalering av små dammpartiklar

Läs mer

Arbete på höjd

Arbete på höjd är kopplat till hög risk. Läs mer om vårt utbud av fallskyddsmaterial

Läs mer

Buller

Snabba höga smällar eller långvarigt malande kan ge hörselskador. Läs mer om hur vi försöker förebygga

Läs mer

Säkra lyft

Föreskrifter kräver utbildning i lastkoppling. Läs om utbildning och produkter som kan bistå

Läs mer

Vibrationer

Maskinvibrationer kan över tid ge negativa symptom. Kolla upp Trigger time.

Läs mer

Tunga lyft

Undvik arbetsskador orsakade av tunga lyft. Läs om vad vi kan bistå med

Läs mer

Arbetsmiljö och säkerhet – Lyft & Byggmaskiner fokuserar på säker arbetsplats

Rätt produkt på rätt plats i rätt tid! Lyft & Byggmaskiners program för maskinuthyrning består av ett mycket omfattande sortiment av maskiner för bygg- och anläggningsbranschen och vi har även ett omfattande sortiment kring arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. Läs mer om utbudet nedan och kontakta din närmaste uthyrningsdepå för att få hjälp av vår kunniga personal. Vi löser det mesta!

Kontakta oss

Damm

Dammet på en byggarbetsplats kan innehålla en stor blandning av material av varierande skadlighet och grovlek. Det grövsta stannar i munnen och näsan men de finaste partiklarna kan ta sig ända in i alveolerna i lungorna. Skadligheten av dammet beror på vilket material du jobbar med men det kan orsaka bl.a. allergier och i värsta fall livshotande sjukdomar. Kvarts är en av våra vanligaste bergarter och kvartsdamm kan ge allvarliga lungsjukdomar. Regler om kvarts finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön.

Riskminimering

Det gäller att vara försiktig vid jobb som dammar mycket (håltagning, rivning, kapning, isolering m.m.) men det finns flera sätt att minska mängden damm. Kombineras flera åtgärder blir riskerna också mindre.

 • Börja vid källan. Många av Lyft & Byggmaskiners större maskiner för håltagning, kapning och slipning kan utrustas med tillbehör som suger upp damm eller binder det med vatten.
 • Rena luften. De minsta partiklarna är så lätta att de finns kvar i luften länge, upp till två veckor. Med hjälp av luftrenare cirkuleras och filtreras luften och partiklarna rensas bort. Här hjälper vi dig med rätt modell beroende på arbetsplatsen storlek och behov.
 • Dammsugning. Istället för att sopa bort dammet så använd stoftavskiljare, ofta. Då virvlar inte dammet upp igen som det gör vid sopning.
 • Andningsskydd. Det finns fler olika varianter men välj ett som är anpassat för det arbete som är aktuellt och som passar din ansiktsform.

 

 

 

Arbete på höjd

Fall står för en stor del av branschens vanligaste olyckor och dödsfall. Arbetsmiljölagen säger att skydd ska användas vid arbete där nivåskillnaden är större än två meter. Finns det vatten eller uppstickande material ska fallskydd användas även vid lägre nivåskillnad. Det finns flera olika produkter att välja mellan beroende på arbetsplatsens behov. Vi erbjuder material och tjänster som

 • Fasadställning
 • Lättmetall- och rullställning
 • Skyddsräcken
 • Lättmetallräcke för tak
 • Fallskyddselar, dämpande linor, fallblock och förankringar
 • Liftar
 • Liftutbildning
 • Utbildning inom ställningsbyggnad 2-9 m

Vi hjälper dig gärna med rådgivning så att du inte behöver kompromissa för att hitta lösningar för en säker arbetsmiljö. Vi kan i vissa fall även hjälpa till med att montera ställning.

Buller

Det händer mycket på en byggarbetsplats och det är sällan tyst. Buller kan orsaka nedsatt hörsel och tinnitus. En skadad hörsel återställs inte. Redan vid 80 dB kan en långvarig exponering orsaka problem. Vid nivåer över 100 dB är det direkt skadligt. Med andra ord: använd lämpliga hörselskydd.

Handmaskiner har en ungefärligt ljudnivå på 85 dB och uppåt. Motordrivna maskiner varierar i ljudnivå. I många fall kan vi erbjuda batteridrivna alternativ, från handmaskiner till lastmaskiner.

 

Buller

 

Säkra lyft

För att arbeta med lyftredskap och lyft kräver Arbetsmiljöverkets föreskrifter en utbildning i lastkoppling. Lyft & Byggmaskiner erbjuder både utbildning och produkter för säkra lyft. Vi kan även bistå med kameraövervakning för byggkranar. Detta gör att kranföraren kan arbeta säkrare.

Vibrationer

Vibrationsskador är enligt Swedish Rental den vanligaste orsaken till arbetssjukdom. Det är något som byggs upp över tid och därför behöver hanteras därefter. Mängden vibrationer du utsätts för beror på maskinens vibrationsvärde och den tid du hanterar maskinen. Beskrivningar av detta kallas HAVS (hand arm vibrationer) eller Trigger time. Det finns olika sätt att beräkna hur lång tid du riskfritt kan använda en maskin. Vi har som mål att erbjuda maskiner som inte begränsar din arbetsdag.

 

 

Tunga lyft

En annan stor orsak till arbetssjukdom är tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Vid tunga lyft är ländryggen särskilt utsatt, men även övriga delar av kroppen löper risk att skadas. Om lyft kombineras med sneda, böjda eller vridna arbetsställningar är risken för skada stor. För att förebygga detta finns det flera möjligheter. Vi erbjuder vagnar för transport, hissar för skivor och andra material, verktygsstativ m.m.