Byggvärme

På en arbetsplats spelar klimatet roll, både för personal och för material. Under vinterhalvåret kan det behövas både värme och avfuktning så byggvärme och avfuktning spelar stor roll.  Det ger en behagligare arbetsmiljö för personalen och processer som gjutning går bättre. Här bistår Lyft & Byggmaskiner gärna dig med produktkunskap och klimatlösningar kring maskinuthyrning för just ditt projekt.

Vi erbjuder olika typer av lösningar för byggvärme och torkning, från elfläktar på 2 kW till fjärrvärmedrivna anläggningar på 800 kW per slinga. Kontakta oss så hjälper vi dig med rätt val och dimensionering för att få bäst effekt, både gällande uppvärmning och energiåtgång. Lyft & Byggmaskiner hjälper gärna till redan vid planering men även med transport, montering och förändringar under byggtiden. Helt enkelt, Lyft & Byggmaskiner löser det mesta!

Lösningar inom byggvärme

Inom industri- och byggsektorn finns det idag fyra olika energikällor för tillfällig uppvärmning/byggvärme och vi erbjuder lösningar inom alla fyra alternativen. Systemen har sina respektive för- och nackdelar men med ett rätt dimensionerat system kan ge stora besparingar. Systemen är:

  • El
  • Gasol
  • Dieselolja
  • Hetvatten (fjärrvärme)

Läs mer nedan om de respektive alternativen:

Elvärme

Elektriskt drivna fläktar av olika slag och kapacitet. Finns som fristående men går även att väggmontera.

Fördelar
Denna typ av värmare kräver inget underhåll eller passning. Maskinerna är lätta att placera och flytta och medför inga utsläpp eller störande buller - en prisvärd lösning vid kortare uppvärmningsperioder.

Nackdelar
Kräver en rätt dimensionerad el på arbetsplatsen samt vid underkapacitet kommer det att påverka den övriga produktionen negativt. Lämpar sig sämre vid värmning av stora lokaler då effekten är begränsad.

565321-fläkt 2kW
565331-TF3
565333
565337-TF36
561202 - Luftvärmare gasol
561203

Gasol/byggtork

Gasoldrivna värmare som med hög effekt och är lätta att flytta.

Fördelar
Det är en flexibel lösning med hög effekt på grund av ett högt innehåll av energi. Maskinerna kan placeras där behovet är som störst då matning sker via slang. Bra för punktuppvärmning.

Nackdelar
Vid större system krävs det gasolrack och detta kräver myndighetsgodkännande. De avger rökgaser som innehåller vattenånga, vilket ökar luftfuktigheten och ökar kraven på ventilation.

Olja/byggtork

Olja- eller dieseldrivna aggregat med hög effekt.

Fördelar
Det är en flexibel lösning med hög effekt på grund av ett högt innehåll av energi och de klarar av att värma upp stora lokaler. Systemet är underhållsfritt och kräver endast påfyllning av dieselolja samt att värmarna är relativt lätt att flytta runt. Vi erbjuder även tankar till uthyrning.

Nackdelar
Oljevärmarna måste placeras utomhus eller vid ställen inomhus där avgaser går att leda ut. Aggregaten måste även stå högre än dieseltanken.

561102
561103
561112 - Luftvärmare Olja
565112-TF15
565113-Luftvärmare
565124-TF250
565155
565157

Hetvatten / fjärrvärme

Värmefläktar som är kopplade till fjärrvärme, antingen befintligt system eller via mobila pannor som vi erbjuder. Kopplas samman via vattenslang.

Fördelar
Det är ett flexibelt system där matning sker via vattenslang. Systemet kräver tillgång till hetvatten som kan levereras via ett befintligt fjärrvärmesystem eller en mobil oljepanna med undercentral. Ger ofta en låg uppvärmningskostnad och är det mest miljövänliga alternativet av de olika. Det kräver en större installation men är det mest lönsamma alternativet vid längre projekt.

Nackdelar
Kräver hetvatten, vilket inte alltid finns tillgängligt.

Elbjörns produktserie TF ingår i deras Tork- och värmesystem (TVS) och det omfattar mobila undercentraler, hetvattenfläktar och elvärmefläktar. De funkar utmärkt för uppvärmning samt uttorkning och kan vändas både inom byggprocessen och i fuktskadade befintliga miljöer.

Kontakta eller besök oss

Om du vill veta mer om oss och vår maskinuthyrning är du hjärtligt välkommen att kontakta vår kunniga personal eller besöka våra uthyrningsdepåer.

Lyft & Byggmaskiner finns i Skåne och levererar även till Halland, Småland och Blekinge. Lyft & Byggkranar täcker större delarna av södra Sverige. Tillsammans består vårt program för maskinuthyrning av ett mycket omfattande sortiment av maskiner för bygg- och anläggningsbranschen. Våra uthyrningsmaskiner är av välkända fabrikat och det breda sortimentet omfattar enheter av olika storlekar med olika prestanda och kapaciteter.Vill du följa vår bana inom maskinuthyrning så spana in oss på Facebook, Instagram och LinkedIn.