Anläggningsmaskiner

Anläggningsmaskiner
Kolla in vår anläggningsbroschyr.

Rätt sak på rätt plats i rätt tid! Lyft & Byggmaskiners program för maskinuthyrning består av ett mycket omfattande sortiment av anläggningsmaskiner så att vi kan erbjuda er redskap ni behöver, när ni behöver dem.

Vi erbjuder anläggningsmaskiner som står till förfogande för såväl tillfälliga som långsiktiga behov och och vi har ett brett urval av maskiner från etablerade tillverkare. På så sätt får du alltid rätt maskin i rätt tid när du hyr hos oss. På så sätt underlättas arbetet och med hjälpmedel inom materialhantering, mätning och kommunikationsverktyg ökas effektiviteten. Läs gärna vår anläggningsbroschyr.

Service

Varje depå har en verkstad där våra byggmaskiner får en genomgång efter varje uthyrningstillfälle för att kunna erbjuda högsta möjliga driftsäkerhet. Dessutom erbjuder vi även transporter och även lastning samt lossning.

Exempel på anläggningsmaskiner:

 • Dumpers
 • Grävmaskiner
 • Kompaktlastare
 • Teleskoplastare
 • Vibrovält

 

 • Vibroplatta
 • Lastbärare
 • Jordborr
 • Kompressorer
 • Pumpar
 • Grävskydd

 

 • Släp
 • Kärror
 • Grönytemaskiner
 • Mätinstrument
 • Kommunikationsradio

Detta är ett urval av vårt utbud inom anläggningsmaskiner. Med andra ord, besök våra depåer eller kontakta oss för att få reda på mer!

Förutom våra större maskiner har vi ett stort utbud av mindre trädgårdsmaskiner. Oavsett säsong kan en trädgård behöva underhåll och vi erbjuder utrustning för det mesta. Vi har flertalet maskiner för att underlätta arbetet med att så gräs, riva mossa, klippa häckar och kapa grenar samt träd - till exempel! Se mer av vårt utbud här under eller kom in till någon av våra depåer!

Slutligen så har vi även en broschyr om trädgårdsarbete - läs här. Viktigast av allt, hittar du inte vad du söker så fråga oss!

Exempel på trädgårdsmaskiner

 • Häcksax
 • Motorsåg
 • Kedjesåg
 • Röjsåg
 • Grästrimmer

 

 • Vertikalskärare
 • Lövsåg
 • Lövblås
 • Jordfräs
 • Vedklyv

 

 • Gallervält
 • Trumla
 • Såmaskin
 • Jordborr
 • Stubbfräs

Säkrare arbetsmiljö

En byggarbetsplats är av naturliga skäl inte den renaste eller tystaste miljön att vistas i, oavsett hur moderna maskiner som används. Det är dammigt, bullrigt och tungt - därför erbjuder vi även produkter för att bidra till en säkrare arbetsmiljö.

Vibrationer

Vibrationsskador är enligt Swedish Rental den vanligaste orsaken till arbetssjukdom. Det är något som byggs upp över tid och därför behöver hanteras därefter. Mängden vibrationer du utsätts för beror på maskinens vibrationsvärde och den tid du hanterar maskinen. Beskrivningar av detta kallas HAVS (hand arm vibrationer) eller Trigger time. Det finns olika sätt att beräkna hur lång tid du riskfritt kan använda en maskin. Vi har som mål att erbjuda maskiner som inte begränsar din arbetsdag.

Tunga lyft

En annan stor orsak till arbetssjukdom är tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Vid tunga lyft är ländryggen särskilt utsatt, men även övriga delar av kroppen löper risk att skadas. Om lyft kombineras med sneda, böjda eller vridna arbetsställningar är risken för skada stor. För att förebygga detta finns det flera möjligheter. Vi erbjuder vagnar för transport, hissar för skivor och andra material, verktygsstativ m.m.

Säkra lyft

För att arbeta med lyftredskap och lyft kräver Arbetsmiljöverkets föreskrifter en utbildning i lastkoppling. Lyft & Byggmaskiner erbjuder både utbildning och produkter för säkra lyft. Vi kan även bistå med kameraövervakning för byggkranar. Detta gör att kranföraren kan arbeta säkrare.

Buller

Det händer mycket på en byggarbetsplats och det är sällan tyst. Buller kan orsaka nedsatt hörsel och tinnitus. En skadad hörsel återställs inte. Redan vid 80 dB kan en långvarig exponering orsaka problem. Vid nivåer över 100 dB är det direkt skadligt. Med andra ord: använd lämpliga hörselskydd.

Handmaskiner har en ungefärligt ljudnivå på 85 dB och uppåt. Motordrivna maskiner varierar i ljudnivå. I många fall kan vi erbjuda batteridrivna alternativ, från handmaskiner till lastmaskiner.