För leverantörer

Alla fakturor från leverantörer skickas till:

Lyft & Byggmaskiner AB
Ängelholmsvägen 311
262 73 Ängelholm

Org.nr: 556380-8673
Vat.nr: SE556380867301
Bankgiro: 5856-1770
Swift/Bic: DABASESX
Iban: SE69 1200 0000 0120 2016 9657

Vi tar emot PDF-fakturor via faktura@lyft-byggmaskiner.se. På grund av automatisk inläsning önskar vi endast en faktura per mail, resten blir bilagor. Meddela ert intresse att skicka PDF-fakturor på info@lyft-byggmaskiner.se.

Fakturamärkning

Fakturor som skickas till Lyft & Byggmaskiner AB ska innehålla obligatoriska uppgifter och märkning. Märkning:

  • XX(X)-XXX

Första delen motsvarar arbetsplats och andra delen representerar personens referensnummer. Exempel på märkning: 10-102 eller 180-806.

Bolagsnamn och faktureringsadress

Leverantörsfaktura måste vara utställd med mottagarens fullständiga juridiska namn och faktureringsadress.

Omvänd moms

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det på fakturan anges texten: ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” och VAT-nr för det beställande bolaget. Skickas en faktura som omfattas av omvänd moms måste hela fakturan avse omvänd moms, d.v.s. vi kan inte hantera blandade fakturor där en del omfattas av omvänd moms och en del är momspliktigt.

Omvänd skattskyldighet för moms innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket. Omvänd moms gäller bara försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige. Detta innebär att fakturor för byggtjänster ska faktureras utan moms.

Två kriterier måste vara uppfyllda för att omvänd moms ska gälla

  1. Köparen är ett byggföretag (ett företag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster)
  2. Tjänsten som utförs är en byggtjänst