Utbildning

Vi erbjuder ett brett urval av utbildningar

och vi kan utföra dem både i egna lokaler eller ute hos kund. Det går även att paketera ihop olika lösningar som t.ex. fallskydd och HLR. Läs mer nedan eller i vår broschyr.

LIFTUTBILDNING

Utbildningens övergripande syfte är att bli en säker och riskmedveten användare av liftar. Utbildningen ökar medvetenheten om de dolda riskerna och redogör även för arbetsgivarens och förarens ansvar.

Planerade datum för Lift & Fallskyddsutbildning:

Hör av dig vid intresse

TRUCKUTBILDNING

En utbildning för kommande yrkesförare eller terminalarbetare som behöver köra truck! Utbildningen är på A- och B-nivå enligt truckläroplanen (TLP10) som rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Under utbildningen får du lära dig köra, manövrera och hantera gods med olika typer av truckar.

Planerade datum för Truckutbildning:

Hör av dig vid intresse

STÄLLNINGSBYGGNAD

Utbildningen vänder sig både till personer som monterar ställning (uppföra, riva eller väsentligt förändra) upp till 9 meter men även till personer som leder eller övervakar arbetet.

TRAVERS

Utbildningen passar alla som hanterar traverskran, pelarlift eller telfers. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet runt. Målet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att underlätta en säker materialhantering och att minska personskadorna.

Planerade datum för traversutbildning:

 

BRANDFARLIGA ARBETEN

Brandfarliga arbeten är för dig som arbetar med moment där det finns brandrisk. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens utbildning Heta arbeten. Utför du arbete som alstrar värme eller är du tillståndsansvarig eller brandvakt krävs certifikat i brandfarliga arbeten.

Planerade datum för utbildning i brandfarligt arbete:

Hör av dig vid intresse

INTRESSEANMÄLAN

    Jag är intresserad av följande utbildningar: