Vad vi erbjuder

Vi erbjuden ett brett urval av utbildningar som inkluderar

FALLSKYDD
Utbildningen ger deltagarna en fördjupad kunskap om tillgängligt material för personlig fallskyddsutrustning och dess användning samt att de genomför praktisk räddning av nödställd person.
LIFT
Att arbeta med en lift innebär arbete på hög höjd är riskfyllt. Utbildning ökar medvetenheten om de dolda riskerna och redogör för arbetsgivarens och förarens ansvar.
STÄLLNINGSBYGGNAD - 27 nov
För att arbeta med ställning (uppföra, riva eller väsentligt förändra) med en arbetshöjd mellan 2-9 meter krävs ett kompetensbevis, vilket fås efter godkänt resultat på kursprovet som görs efter utbildningen.
SÄKRA LYFT
Många olyckor beror på felhantering av last eller redskap och med ökad kunskap minskar man risken för olyckor och tillbud. Denna kurs passar personal som kopplar en last till en lyftanordning eller som ska agera signalman vid lyft.
TRAVERS
Kursen tar upp lagar och förordningar och täcker bland annat terminologi, konstruktion, hur vikt fördelas, operatörens, lastkopplarens och signalmannens roll och så klart praktisk användning.
TRUCK
Att köra och använda truckar innebär att man måste följa Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter. Bl.a. ska man besitta både teoretiska och praktiska kunskaper som ska vara dokumenterade samt ha skriftligt tillstånd av arbets- eller uppdragsgivare.