Miljöprojekt ihop med Miljöbron Skåne

Under november-december 2018 hade vi ett miljöprojekt ihop med Miljöbron Skåne. Miljöbron Skåne är en ideell förening som ökar samverkan mellan näringsliv och universitet/högskola genom förmedling och koordinering av kvalitativa samverkansprojekt. Projekten genomför studenter under sin utbildningstid, framförallt som del av sina studier. Den gemensamma nämnaren för alla projekt är […]

Fortsätt läsa

Ständiga förbättringar

I vår strävan att utveckla och förbättra vår uthyrningsverksamhet har vi en projektgrupp med representanter från samtliga av våra uthyrningsdepåer som träffas och diskuterar kvalitet, arbetssätt, miljö och service för att nämna några exempel. Varje depå har sina förutsättningar i form av lokaler, personal och marknad men mycket är och […]

Fortsätt läsa