Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Miljöprojekt ihop med Miljöbron Skåne

Under november-december 2018 hade vi ett miljöprojekt ihop med Miljöbron Skåne.

MiljöbronMiljöbron Skåne är en ideell förening som ökar samverkan mellan näringsliv och universitet/högskola genom förmedling och koordinering av kvalitativa samverkansprojekt. Projekten genomför studenter under sin utbildningstid, framförallt som del av sina studier. Den gemensamma nämnaren för alla projekt är miljö och hållbar utveckling. Genom projekten ger Miljöbron Skåne studenter möjlighet att utveckla innovativa tankesätt. De får också se hur de kan bidra till en hållbar utveckling med hjälp av sina kunskaper från utbildningarna. Studenterna får praktisk erfarenhet och tillfällen att skapa sig värdefulla kontakter i näringslivet. Samtidigt ges aktörer i näringslivet tillgång till den senaste kunskapen från akademin, kostnadsfri kompetensutveckling, möjlighet att se sin verksamhet ur nya perspektiv samt hjälp att utvecklas på ett hållbart sätt.

Våra studenter (tre stycken som tog sig an vårt projekt) fick i uppdrag att göra en nulägesanalys kring vårt miljöarbete och även komma med förslag på hur vi kan vidareutveckla det. Det var ett mycket nyttigt projekt för både oss internt men även för studenterna som kom med många bra synpunkter och frågor och de fick oss att tänka till inför varje svar. De satte sig verkligen in i vår bransch och i vårt sätt att arbeta. Vi kommer att använda deras slutrapport i vårt framtida miljöarbete. Miljön är viktig för oss alla och om vi kan bidra på enkla sätt vill vi givetvis göra det.

Vill du veta mer om Miljöbron så läs här: miljobron.se/skane

Scroll to top