Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Ständiga förbättringar

Utveckling av verksamheten

I vår strävan att utveckla och förbättra vår uthyrningsverksamhet har vi en projektgrupp med representanter från samtliga av våra uthyrningsdepåer som träffas och diskuterar kvalitet, arbetssätt, miljö och service för att nämna några exempel.

Varje depå har sina förutsättningar i form av lokaler, personal och marknad men mycket är och ska vara detsamma. Som kund ska du känna igen dig oberoende av vilken depå du besöker.  Gruppens uppdrag är att utveckla och likrikta arbetet på våra depåer och denna grupp har en stor del i detta arbete. Detta är också ett led i vårt kvalitets- och miljöarbete.

Scroll to top