ISO Certifiering

Lyckad omrevision för ISO

I maj hade vi omrevision gällande ISO-certifiering tillsammans med vår revisor från A3CERT. Vi gick igenom våra rutiner och processer samt besökte några av våra olika depåer. Vi är väldigt glada att vi fortsatt är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001. Vi vill hela tiden utveckla vår verksamhet för att […]

Fortsätt läsa
Knutpunkten

Internrevision för ISO

Som ett led i vår internrevision avseende certifiering för kvalitet besökte vår Miljö- och kvalitetsledare Helena Larsson en kund. I internrevisionen ska vi göra ett kundbesök för att se hur kund upplever oss och vårt arbete. Inledningsvis fick Helena en sammanfattning av kundens projekt som avser en tillbyggnad av Knutpunkten […]

Fortsätt läsa

ISO-certifiering för kvalitet och miljö

Lyft & Byggmaskiner har under många år arbetat enligt ISO:s standard vad avser miljö och kvalitet men julen 2013 tog vi beslut om ISO-certifiering för ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Under våren har vi arbetat med att gå igenom våra rutiner och processer, uppdatera och sammanställa och nu är revision […]

Fortsätt läsa