Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Omcertifierade

Omcertifierade igen!

I april hade vi vår externa ISO-revision och den gick bra och vår certifiering blev förlängd. I år var det en omcertifiering vilket genomförs vart tredje år. Vi är mycket stolta över att i snart 10 år ha varit certifierade...

ISO Certifiering

Lyckad omrevision för ISO

I maj hade vi omrevision gällande ISO-certifiering tillsammans med vår revisor från A3CERT. Vi gick igenom våra rutiner och processer samt besökte några av våra olika depåer. Vi är väldigt glada att vi fortsatt är certifierade enligt ISO 9001 samt...

Knutpunkten

Internrevision för ISO

Som ett led i vår internrevision avseende certifiering för kvalitet besökte vår Miljö- och kvalitetsledare Helena Larsson en kund. I internrevisionen ska vi göra ett kundbesök för att se hur kund upplever oss och vårt arbete. Inledningsvis fick Helena en...

Scroll to top