Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

ISO-certifiering för kvalitet och miljö

ISO-certifiering

Lyft & Byggmaskiner har under många år arbetat enligt ISO:s standard vad avser miljö och kvalitet men julen 2013 tog vi beslut om ISO-certifiering för ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Under våren har vi arbetat med att gå igenom våra rutiner och processer, uppdatera och sammanställa och nu är revision genomförd och certifieringen godkänd vilket gläder oss otroligt mycket.

Vi tycker det är viktigt att jobba med ständiga förbättringar och att involvera vår personal i att hitta arbetssätt och rutiner som gagnar både kund och det egna företaget, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

Vi ska samtidigt följa aktuell miljölagstiftning och arbeta för att ständigt förbättra verksamheten, bl.a. genom att utveckla nya miljömål och följa upp dessa, förebygga föroreningar samt att sträva efter att byta ut maskiner, produkter, metoder och tjänster mot miljövänligare alternativ. Vi ska arbeta efter mottot att skapa nya och förbättrade förutsättningar för de miljöer som berör oss själva, vårt samhälle och kommande generationer.

Helena C Larsson, företagsledare, uttrycker det så här:

Som projektledare för certifieringen har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med alla våra depåer och medarbetare. Då jag också var ny inom bolaget var det ett ypperligt tillfälle för mig att lära mig verksamheten. Det har varit nyttigt och lärorikt och det är med stor glädje vi nu mottagit diplomet. Jag är stolt över mina medarbetare som bidragit med all sin kompetens och sitt engagemang.

Jag tror detta kommer att vara en bra driftkraft för oss framåt och en stor konkurrensfördel för oss som bolag då fler och fler av våra kunder ställer krav på sina leverantörer att kunna påvisa ett dokumenterat kvalitets- och miljöarbete.

Scroll to top