Gamla ID06 kort spärras

Den 21 januari 2020 spärras gamla ID06 kort och från och med den 22 januari är endast de nya 2.0-korten är aktiva i ID06-systemet. Kort av typ ID06 2.0y har tillitsnivå 2 (Level of Assurance 2, LoA2) och säkerställer att den verkliga firmatecknaren verifierat och godkänt företagsregistreringen i ID06-systemet. De […]

Fortsätt läsa
En säker arbetsplats

En säker arbetsplats

Riskerna är många ute på arbetsplatserna, både fysiska och psykiska. Sveriges Byggindustrier har tagit fram en bra, enkel och lättförståelig utbildningsfilm du kan göra på nätet för att lära dig mer om en säker arbetsplats. Utbildningen kostar ingenting och du behöver inte vara medlem i Byggindustrierna heller. Utbildningen tar ca […]

Fortsätt läsa
ID06

Byggbranschen får personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 inrättas det krav på personalliggare i byggbranschen. Syftet är att få bort svartarbete i och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen, enligt den proposition som regeringen la fram 4 december 2014. Byggbranschen har diskuterat förslaget i många år och både fack och arbetsgivare är […]

Fortsätt läsa