Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Gamla ID06 kort spärras

Gamla ID06 kort spärras

Den 21 januari 2020 spärras gamla ID06 kort och från och med den 22 januari är endast de nya 2.0-korten är aktiva i ID06-systemet. Kort av typ ID06 2.0y har tillitsnivå 2 (Level of Assurance 2, LoA2) och säkerställer att den verkliga firmatecknaren verifierat och godkänt företagsregistreringen i ID06-systemet. De nya korten använder sig av tekniker som emulering av MIFARE Classic, PIV standard (Personal Identity Verification) samt UHF för långdistansläsning. EM-tekniken som användes i de gamla korten används inte mer. Läs mer på ID06.se.

De nya korten kräver tvåstegsverifiering vid beställning. Användare gör detta via BankID eller via skanning av godkänt pass hos en godkänd skanningspartner. Vår depå i Kristianstad är en sådan partner så kontakta 044-280 270 om du behöver hjälp med skanning av pass.

Länk till karta över godkända skannerpartners.

Scroll to top