Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Vi byter lokal i Göteborg

Ny adress i Göteborg

Sedan många år tillbaka har vi haft en upplagsplats för kran- och hissdelar i Säve men denna tomtdel har efter hand krympt och blivit mer svårtillgänglig vilket gjort att vi sett oss om efter nya lokaler.

From 1 oktober finns vi således i Härryda istället där vi har hittat tomt och lokaler som passar vår verksamhet, i denna region. Vi får en hallbyggnad för service- och underhållsarbeten för maskiner vilket kommer att underlätta mycket för oss och våra kunder. Vi får även tillgång till kontorslokaler.

Härryda ligger öster om Göteborg vilket också gör att vi slipper passera flaskhalsen Tingsdalstunneln varje gång vi ska ta oss till vårt upplag.

Ny adress är:

Industrivägen 7
438 92 Härryda

Scroll to top