Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Knutpunkten

Internrevision för ISO

Som ett led i vår internrevision avseende certifiering för kvalitet besökte vår Miljö- och kvalitetsledare Helena Larsson en kund. I internrevisionen ska vi göra ett kundbesök för att se hur kund upplever oss och vårt arbete. Inledningsvis fick Helena en...

Scroll to top