Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Nytt år betyder nya regler

Vi på Lyft & Byggmaskiner och Lyft & Byggkranar önskar alla våra kunder och samarbetspartners en god fortsättning på 2024. Vi tackar samtidigt för året som gått och ser fram emot fortsatt gott samarbete.

Nytt år innebär ofta en massa nya lagar och regler. Nedan följer ett axplock av vad du kanske måste tänka på eller samla mer information om:

  • På grund av indexering och skattesänkningar rör sig skatten på bensin och diesel både uppåt och neråt den 1 januari. Totalt blir det 75 öre lägre skatt (per liter) för bensin jämfört med 2023. Dieseln blir dock 15 öre dyrare per liter, utan skattesänkningen hade dieseln blivit ytterligare 43 öre dyrare per liter. Läs mer på regeringens hemsida.
  • Taket för ROT-avdrag höjs till 75 000 kr och gäller tillfälligt under 2024. Det gemensamma maxtaket för ROT och RUT på 75 000 kronor tas också bort och separeras. Istället gäller maxtaket för respektive avdrag för sig, dvs som privatperson kan du få ett totalt avdrag om 150 000 kr. Ändringen träder i kraft 1 juli och gäller för helåret 2024. Läs mer på regeringens hemsida.
  • Mer omfattande krav från EU på företags hållbarhetsrapportering. Detta är ett direktiv från EU som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Kraven gäller inför 2024 för stora börsnoterade företag med mer än 500 anställda men dessa krav kommer successivt att utvidgas under 2025 och 2026 för att inkludera fler företag. Läs mer på regeringens hemsida.
  • From 1 december 2023 tillåts 34,5 m långa lastbilar (mot tidigare 25,25 m) på ett utpekat vägnät i Sverige. Läs mer på Trafikverkets hemsida.
  • From 1 januari träder nya regler i kraft när det gäller hantering av brandfarliga vätskor (MSBFS 2023:2). Reglerna har anpassats till förhållanden som råder idag och ersätter flera föråldrade föreskrifter inom området. Läs mer på hemsidan msb.se (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
  • Prisbasbeloppet för 2024 hamnar på 57 300 kronor vilket är en höjning med 4 800 kronor jämfört med 2023. Läs mer på Statistiska centralbyråns hemsida.
  • Med start 2024 tillför regeringen medel för att under 2024-2025 införa skrotningspremie för äldre bilar för att fasa ut bildar med förbränningsmotorer. Premien ska gå till dem som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller leasa en elbil i stället. Läs mer på regeringens hemsida.
Scroll to top