Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Att jobba med HR och miljö hos oss

Vi har pratat Katarina om hur det är att jobba i branschen och hos oss. Katarina började jobba hos oss för 4 år sedan och jobbar idag med HR och miljö och kvalitet för både Lyft & Byggkranar och Lyft & Byggmaskiner.

Vad är det roligast med din roll?

– Att den är så varierad, jag får kontinuerligt besöka våra depåer och träffa våra medarbetare och få vara med och påverka mycket i medarbetarfrågor. Kombinationen av att få jobba både operativt och strategiskt helt enkelt.

Hur hamnade du i branschen

– Egentligen var det en slump, jag visste inte mycket om uthyrningsbranschens innan jag började här. Men jag visste att jag ville jobba inom en bransch som var kopplat mycket till den fysiska arbetsmiljön och motiverades av att det var en mansdominerad bransch. Sedan jag började min roll som HR-ansvarig och KMA (kvalitet- och miljöansvarig) har jag lärt mig otroligt mycket och blivit positivt överraskad.

Hur ser en dag ut

– Ingen dag är den andra lik i min roll och det är också det som är tjusning med det. Ena dagen kan jag uppdatera rutiner i vårt ledningssystem för att nästa dag besöka någon av våra depåer och göra en skyddsrond eller hålla en utbildning för våra chefer men allt är alltid kopplat med våra medarbetare i fokus. I min roll måste jag alltid vara tillgänglig och ha en förmåga att prioritera.

Utbildning för yrket

– Jag har en kandidatexamen inom personal och arbetsliv och för att anamma denna roll skulle jag säga att det är bra om du har någon utbildning inom området samt erfarenhet av HR / kvalitet och miljö. Eftersom jag jobbar självständigt med dessa frågor inom företagen så är jag glad att jag har min utbildning och har fått med mig grunderna inom t.ex. arbetsrätt men min erfarenhet av HR sedan tidigare arbetserfarenheter hjälper mig mycket i det operativa arbetet. Däremot omfattas vår bransch av otroligt många lagar och regler så jag måste ständigt hålla mig uppdaterad med nyheter och vilka lagar/regler/direktiv som våra företag omfattas av.

Utmaningar i branschen

– Utifrån ett HR-perspektiv skulle jag säga jämställdheten samt att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, det är en mansdominerad, fysiskt krävande bransch vi befinner oss i och där är vårt mål och drivkraft att ligga i framkant med de bitar som vi kan vara med och påverka.

#WorkInRental #RentalWeek23

Scroll to top