Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Vår bransch – maskinuthyrning/rental

Vår bransch - Rental

Många tänker spontant maskinuthyrning när man talar om rentalbranschen men som kund får du tillgång till så mycket mer. Förutom vår omfattande produkt- och branschkunskap (som bidrar till att kundens hantering av maskinparken blir lättare, säkrare och mer effektiv) får du även tillgång till vår korrekt, utbildade personal, etableringsservice av olika slag, transporter, tips och råd, tillfällig el, kursverksamhet samt många andra tjänster som vi erbjuder våra kunder. Dessa tilläggstjänster är ett komplement till en nyservad och uppdaterad maskinpark som följer riktlinjer och lagkrav.

Varför ska man då hyra istället för att köpa sin egen maskinpark?

  1. Det är mer kostnadseffektivt att inte äga sin egen maskinpark. Att äga innebär att man binder stort kapital i en maskinpark. Man får då också en maskinpark som under långa tider kan stå outnyttjad beroende på projekt/jobb. Avvägningen att hyra/köpa är givetvis olika för olika maskiner men för de allra flesta är det mer lönsamt att bara betala för den tid man behöver/nyttjar utrustningen.
  2. Genom att hyra en maskin får man tillgång till effektiva och moderna maskiner när du behöver dem. Vi på Lyft & Byggmaskiner har också väl uppdaterad kunskap om gällande regelverk och du får tillgång till maskiner och artiklar som uppfyller gällande normer vad gäller teknik, miljö och inte minst säkerhet.
  3. Den som väljer att hyra maskiner får ofta bättre miljöprestanda i sin verksamhet. Vi kan bidra till större effektivitet genom att erbjuda bäst lämpad maskin för uppgiften. Sett ur ett miljöperspektiv bidrar rentalbranschen per automatik till bättre nyttjande av våra, inte oändliga, resurser. Genom att vi strävar efter att varje maskin har så hög beläggningsgrad som möjligt blir konsekvensen ett mer effektivt nyttjande av maskinparken. På så sätt bidrar vår bransch till ett mer hållbart samhälle.

Välkommen till oss på Lyft & Byggmaskiner

Scroll to top