Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Två blir en under namnet Rentalföretagen

Tidigare har det funnits två branschföreningar för uthyrningsbranschen men nu har ett historiskt sammangående skett. 27 maj beslutade föreningarna Hyreskedjan och Swedish Rental Association (SRA) att gå ihop till en förening, detta under namnet Rentalföretagen. I och med detta har nu uthyrningsbranschen fått en gemensam, stark röst som ska verka för branschens utveckling. Framtidens utmaningar i form av hållbarhet, arbetsmiljö, kvalitet, miljö för att nämna några exempel, löses bäst genom en gemensam förening där både stor och liten verkar.

Vår VD, Helena Larsson, som varit väldigt engagerad i sammanslagningsprocessen säger så här:

Det ska finnas en branschförening så att marknaden och övriga intressenter tar branschen på större allvar och att vi tydliggör vår plats i näringskedjan. Samtidigt ökar vår möjlighet till påverkan då vi representerar hela branschen nu. Jag ser med stor spänning fram emot att få fortsätta påverka och driva utvecklingen inom Rentalföretagen.

Scroll to top