Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Södra Infarten Halmstad

Vicario vid Södra Infarten

Halmstad har påbörjat ett arbete med en ny väg och projektet kallas för Södra infarten. Målet är att förbättra trafiksäkerheten på den vältrafikerade Laholmsvägen samt förbättra boendemiljön på Öster. Det ska även gynna näringslivet i hamnen och skapa förutsättningar för en positiv stadsutveckling. Och sånt vill vi ju bidra till!

Trafikverket är byggherre och Jonab Anläggning hjälper till med anläggningsarbete. De håller just nu på med etapp 1 (av 3) som är en ombyggnad av trafikplats 43 och en ny infart (42) från E6. Den nya infarten ska förenkla för trafik som ska ta sig till hamnen och industriområdet. Till hjälp har de semimobilkran av modell Vicario OMV 340. På bilden ser ni byggnationen av en dagvattendamm som ska leda undan regnvattnet vid den nya trafikplatsen.

Läs mer på:

https://www.halmstad.se/byggabomiljo/aktuellabyggochinfrastruktursprojekt.5072.html
https://jonab.se/project/sodra-infarten-halmstad/

Scroll to top