Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Nytt år och nya regler

nyaregler

Vi önskar alla våra kunder ett gott nytt år! Vi tackar samtidigt våra kunder och leverantörer för året som gått och vi ser fram emot fortsatt samarbete. Ett nytt år innebär ofta en massa nya lagar och regler och nedan följer ett axplock av vad du kanske måste tänka på eller samla mer information om:

  • From 1 januari införs kravet på elektronisk personalliggare som vi tidigare berättat om. De nya reglerna omfattar alla som bedriver byggverksamhet. Byggherren ska tillse att liggare finns som alla UE kan registrera sig i. Du vet väl att vi kan hjälpa dig med detta. Hör av dig så berättar vi mer om hur eller läs mer på vår hemsida.
  • ROT-avdraget sänks från 50 till 30% av arbetskostnaden. Läs mer på skatteverket.se
  • Det är höjd energiskatt på bensin (48 öre), dieselbränsle (53 öre) och för vissa biobränsle.
  • Krav på hjälm vid körande av fyrhjuling införs. Läs mer på transportstyrelsen.se
  • Man har förändrat plan- och bygglagen för att förenkla planprocessen och byggprocessen. Man vill bland annat korta ner kommunernas handläggningstider.
  • Det kommer en ny AFS i mars som heter organisatorisk och social arbetsmiljö. Afs:en heter AFS 2015:4. Denna är framtagen för att främja en god arbetsmiljö och gäller på samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.  Läs mer på av.se.
  • Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort from 1 februari. Tanken är att man inte ska kunna bli utförsäkrad, nu är gränsen 2,5 år

Detta var bara ett axplock av allt som händer, är du intresserad att veta mer så läs på regeringens hemsida, regeringen.se

Scroll to top