Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Nya regler och förordningar för 2017

Nytt år och nya regler

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners ett gott nytt år och tackar samtidigt för året som gått. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete!

Nytt år betyder oftast nya lagar och regler och vi har gjort en kort sammanställning över några som du kanske måste tänka på eller samla mer information om:

  • Arbetsgivare får ökat ansvar mot diskriminering, man ändrar i reglerna kring bland annat lönekartläggning för företag med 10 anställda eller fler. Läs mer på DO:s hemsida
  • 1 januari försvann möjligheten för företag att dra av vissa utgifter för representation. Det gäller främst lunch, middag, supé eller annan förtäring. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
  • EU har nu beslutat om vilka emissionskrav som kommer att gälla nya arbetsmaskiner i EU, steg 5. Beroende på effektklass kommer de nya kraven successivt att gälla i maskiner som sätts på marknaden 2019-2020. Mer om detta finns beskrivet i förordning EU 2016-/1628.
  • För 2017 gäller uppdaterade bestämmelser för transport av farligt gods (ADR). Läs mer om farligt gods på MSB:s hemsida.
  • Regeringen har beslutat att tillåta höjd totaltvikt upp till 64 ton för lastbilsekipage. Det ställer krav på att fordonen är anpassade för den höjda bruttovikten. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.
  • Man utökar undantagen från krav på färdskrivare. Fordon och fordonskombinationer med en högsta sammanlagda totalvikt om 7,5 tom omfattas inte av kör- och vilotider eller krav på färdskrivare inom en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget (tidigare 50 km). Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Detta var bara ett litet axplock, läs mer på bland annat Regeringens hemsida.

Scroll to top