Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Nya regler 2023

Nytt år betyder nya regler

Vi på Lyft & Byggmaskiner och Lyft & Byggkranar önskar alla våra kunder och samarbetspartners en god fortsättning på 2023. Vi tackar samtidigt för året som gått och ser fram emot fortsatt gott samarbete.

Nytt år innebär ofta en massa nya lagar och regler. Nedan följer ett axplock av vad du kanske måste tänka på eller samla mer information om:

  • Höjningen av reduktionsplikten för bensin och diesel pausas under 2023 för att undvika att priserna på drivmedel blir alltför hög.
  • From 1 januari sänktes energiskatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexregler. Inklusive moms innebär det att priset vid pump sänkt med 1 kr per liter.
  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kr per mil. Avdraget för förmånsbilar höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr per mil. Ingen förändring sker av avdragsrätten för förmånsbilar som drivs med el. Även avdraget för tjänsteresor och hemresor med egen respektive förmånsbil höjs med motsvarande belopp.
  • From årsskiftet höjdes åldern för arbetstagares rätt att kvarstå i anställning till 69 år. Lagändringen påverkar även de särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt som också höjs till 69 år.
  • Arbetsgivare ska framöver lämna uppgift om den anställdes tjänsteställe i arbetsgivardeklarationens individuppgift.
  • Jobbskatteavdraget förstärks för personer som fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta.

Detta var bara ett axplock av allt som händer, är du intresserad att veta mer så läs på regeringens hemsida, regeringen.se.

Scroll to top