Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Lyft & Byggkranar tankar med HVO

Lyft & Byggkranar tankar med HVO100

Lyft & Byggkranar har sedan en tid tillbaks valt att tanka med HVO100 på våra depåer. Alla fordon med dieselmotor på Lyft & Byggkranar AB tankas med detta – det innebär person-, service-, och lastbilar men även våra chassiburna kranar. Vi har tankstationer på samtliga våra depåer vilket gör det enkelt att tanka när vi behöver det. Enligt Energifabriken har denna typen av tankning minskat våra växthusgasutsläpp under 2022 med motsvarande 20 989 kg CO2.

Hydrogenated vegetable oil, eller HVO, kan beskrivas som en kemisk kopia av vanlig fossil diesel och detta bränsle kan därför ersätta klassisk diesel fullt ut. Det produceras av avfall, restprodukter eller vegetabiliska oljor. Sen tillsätts väte och det är viktigt att elen som används för att framställa det kommer från förnyelsebara källor. Här finns det EU-direktiv som reglerar vad som får användas.

Fördelarna med HVO100 är att det kan sänka växthusgasutsläpp med upp till 90% över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Det kan också sänka utsläppen från avgasrören vilket är en stor fördel för motorer och den lokala luftkvaliteten. Detta gäller särskilt för äldre motorer. Då det ger mindre partikelutsläpp kan det även innebära marginellt bättre förbrukning.

Scroll to top