Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Knutpunkten i Helsingborg

Kran vid Knutpunkten

NCC Construction AB har fått uppdraget att bygga på fem våningar på Knutpunktens parkeringshus i Helsingborg. Lyft & Byggmaskiner har till detta projekt fått äran att leverera lyftkranar.Under helgen som gått (24-25 maj) har kranen byggts upp i mycket nära samarbete med NCC, Wihlsborgs och Scandlines och vi tackar för det goda samarbetet. Vi riktar även ett stort tack till Jinerts, GDL och Sydfrakt som hjälpt oss med transporter och lyft.

På plats finns nu en Comansa 21LC550 med 70 meters arbetsradie, maxlast 18 000 kg och en spetslast på 6 100 kg.  Under arbetets gång kommer kranen att höjas ytterligare 28 meter.

På uppdrag av Wihlborgs kommer NCC att bygga om-och-till transportnavet Knutpunkten i Helsingborg. Totalt handlar det om en bruttoarea på 8 974 kvm, varav den största delen, 7 639 km, är nya kontorsytor. Målet är att miljöcertifiera huset som Miljöbyggnad på högsta nivå Guld. Energianvändningen i en Miljöbyggnad Guld är max 65 procent av vad byggreglerna kräver och energin kommer från förnyelsebara energikällor. Knutpunkten ska fungera som vanligt för båt, tåg och buss och de 45 000 personer som dagligen besöker terminalen under den stora byggnationen. Det enda undantaget är p-huset som behövs stängas av i korta perioder. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2015.

Scroll to top