Liftutbildning

omme

Information om liftutbildning

Utbildningen börjar kl 08:00 med kursens teoretiska del. Vi tar en gemensam frukostfika kl 09:00 och därefter fortsätter vi med teoridelen. Denna avslutas med ett skriftligt prov före lunch.

Kl 12:00 - lunch

Efter lunchen genomför vi den praktiska delen av utbildningen med praktisk tillämpning, säker hantering, maskinintroduktion m.m. Av denna anledning bör du bära oöm klädsel. Kursen är beräknad att avslutas ca kl 15:30-16:00.


Efter genomförd utbildning med godkända resultat erhåller deltagarna personliga utbildningsbevis som skickas till av Er angivna debiteringsadress.

Avser ni att skicka över deltagare till utbildningen ska ni maila över deltagarnas för- och efternamn samt personnummer så antar vi detta som er beställning och bekräftar detta. Samtidigt ska ni ange ert företagsnamn, org.nummer samt faktureringsadress.

Anmälan skickas till ingvar.c@lyft-byggmaskiner.se.

En sammanfattning:

  • Kursen startar 08:00
  • Praktisk utbildning sker efter lunch, oömma kläder rekommenderas
  • Kursen beräknas vara slut 15:30-16:00