Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Haganäsleden i Älmhult

Haganäsleden, Älmhult

För att öka säkerheten och förbättra tillgängligheten i centrala Älmhult byggs en ny sträckning av väg 120, Haganäsleden, och det är Älmby Entreprenad som fått i uppdrag av Trafikverket att utföra arbetet. Det rör sig om en sträcka på ca 1,2 kilometer. Broar och cykeltunnlar byggs av underentreprenören Kanonaden AB.

Vi har levererat maskiner till hela projektet, t.ex. packningsmaskiner, pumpar och generatorer. Vi har en större boduppställning med 8 bodar vid huvudetableringen och personal-bodar eller vagnar vid brolägena. Kanonaden AB har använt sig av en kran av modell Vicario OMV 340 samt ställnings-, gjut, och elmaterial.

Den nya genomfartsleden, Haganäsleden, kommer att avlasta Älmhults centrala delar från genomfartstrafik och förbättra tillgängligheten för oskyddade trafikanter i centrum. Det blir också lättare att ta sig fram och lättare att hitta för dem som bara ska passera.

Brobygge vid Haganäsleden
Vicario OMV 340 med 42 meters arbetsradie

 

Scroll to top