Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Förstärkt närvaro i Jönköpingsregionen

Hiss från Tornborgs

För två år sedan etablerade sig Lyft & Byggmaskiner AB med en kran/hiss-depå i Bankeryd strax norr om Jönköping i hyrda lokaler. Tanken med etableringen var att komma närmre marknaden i Jönköpingsregionen och västra Götaland och att kunna ge våra kunder en bättre service. Vi ansåg också att vi skulle få en bättre kontroll på marknaden i de angränsande länen och att successivt komma närmre marknaden i Östergötland.

Vår etablering i Bankeryd är en långsiktig investering och vår närvaro i regionen har gett tydliga ringar på vattnet. Genom kran- och hissavdelningens kontakter med marknad och åtaganden för kunderna i regionen har man visat prov på sin stora kompetens när det gäller att finna lösningar för vertikala transporter och att man har en stor och djup kompetens av kran- och hissetableringar har detta bidragit till att vi har kunnat växa in i de nya marknaderna.

För att nu ytterligare befästa vår närvaro i regionen har vi förvärvat de lokaler i Bankeryd som vi tidigare endast hyrt. Lokalerna och marken som ligger på Tallvägen 7 i Bankeryd är väl anpassade till vår verksamhet och möjlighet till ytterligare expansion finns.

Vill du veta mer om vår kran- och hissverksamhet så kontakta Robert Nordström (0709-42 14 41) eller Hans Carolsson (0709-42 14 40). Vill du veta mer om Lyft & Byggmaskiner och vår övrig verksamhet – kontakta Helena C Larsson (0431-371 323).

Scroll to top