Nedan presenteras våra olika utbildningsalternativ. Vi utför utbildningarna i egna lokaler men även ute hos kunder om så önskas. Kolla gärna in vår utbildningsbroschyr

Fallskyddsutbildning

Arbetsmiljölagen säger att "Vid byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer är arbetsgivaren skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram". En tredjedel av branschens olyckor är just fallolyckor så det finns verkligen anledning att skärpa upp användande av fallskydd. Utbildningen ger deltagarna en fördjupad kunskap om tillgängligt material för personlig fallskyddsutrustning och dess användning samt att de genomför praktisk räddning av nödställd person.

Fallskyddsutbildning

Nästa tillfälle -

Liftutbildning

Att arbeta med en lift innebär arbete på hög höjd och är mer än att bara köra en plattform upp och ner. Utbildning ökar medvetenheten om de dolda riskerna och redogör även för arbetsgivarens och förarens ansvar. Läs mer kring detta hos Liftutbildningsrådet.

Läs mer om utbildningen.

Liftutbildning

Nästa tillfälle -

Ställningsbyggnad, allmän utbildning

För att arbeta med ställning (uppföra, riva eller väsentligt förändra) med en arbetshöjd mellan 2-9 meter krävs ett kompetensbevis, vilket fås efter godkänt resultat på kursprovet som görs efter utbildningen. Våra handledare är utbildade via Svensk Byggindustri.

Ställningsutbildning

Nästa tillfälle -

Säkra lyft-utbildning

Många olyckor beror på felhantering av last eller redskap och med ökad kunskap minskar man risken för olyckor och tillbud. Denna kurs passar t.ex. kranförare, arbetsledare, skyddsombud och lyftledare med flera som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera signalman vid lyft. Även här är våra handledare är utbildade via Svensk Byggindustri.

Säkra lyft-utbildning

Nästa tillfälle -

Traversutbildning

Utbildningstiden på 1,5 dag är baserad på den Internationella Standard SS-ISO 9926-1 och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6. Kursen tar upp lagar och förordningar och täcker bland annat terminologi, konstruktion, hur vikt fördelas, operatörens, lastkopplarens och signalmannens roll och så klart praktisk användning. Utbildningen är obligatorisk för alla traversanvändare oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.

Traversutbildning

Nästa tillfälle -

Truckutbildning

Att köra och använda truckar är för många en ganska enkel företeelse men detta innebär också att man måste inrätta sig i leden och följa Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter. Bland annat ska man besitta både teoretiska och praktiska kunskaper som ska vara dokumenterade. Dessutom ska en truckförare ha ett skriftligt tillstånd från sin arbetsgivare alt. uppdragsgivare som talar om vad han får utföra med trucken och med vilken typ av truck eller truckar han får använda. Sker överträdelser i Arbetsmiljölagen eller i Arbetsmiljöverkets regelverk gällande truckar beläggs arbetsgivaren (företaget) med en sanktionsavgift som är av en icke obetydlig volym.

Truckutbildning

Nästa tillfälle -