Samarbetet fortsätter

Vi på Lyft & Byggmaskiner är stolta över att Ängelholms Kommun valt att utnyttja förlängningsklausulen i sitt ramavtal, avseende hyrmaskiner, med oss ytterligare två år.

Vi är väldigt glada att kunna fortsätta stötta Tekniska Kontoret och deras Intraprenadavdelning i deras arbete. Intraprenadavdelningen är utförardelen för väghållning, drift av gata, park och va-nät samt teknisk service (fordon, maskiner och förråd). Vi kommer bland annat att stötta med bodar, vagnar, grävskydd, avstängningsmaterial samt olika packningsmaskiner som t.ex. vibroplattor och vältar.

Posted in Ängelholm and tagged , .